FAIRYTALEMUSIC & OPERA

2019

4. december 2019

JULEKONCERT I KONTORFÆLLESSKABET LA OFICINA.

Sammen med bas Stefan Cushion, pianist Henrik Metz og Scandinavian Brass Quintet gennemførte jeg årets julekoncert på kontorfællesskabet La Oficina på Suomisvej 4 på Frederiksberg. Ca. 70 gæster havde fundet vej til disse smukke gamle lokaler, hvor vi med en enkelt pause opførte  et julearrangement, der bekom publikum særdeles godt, krydret med juleknas og englelyd.


Scandinavian Brass Quintet 

Musikerne i Scandinavian var Lars Hastrup, Michael Frank Møller, Karl Husm, Lasse Mauritzen og Thomas Røisland alle fra DR- Symfoniorkester.

Billeder

LA OFICINA
LA OFICINA
LA OFICINA
LA OFICINA
Der er altid pyntet smukt og hyggeligt op på La Oficina.
LA OFICINA
LA OFICINA
Den smukke sal.
LA OFICINA
LA OFICINA
Så er vi i gang.
LA OFICINA
LA OFICINA
Mine tro hjælpere, Else og Frits Brogaard, der gerne køre fra Sydsjælland til København for at støtte mig og Axel i vores arrangementer.
Tak for støtten fra FRB KOM
Tak for støtten fra FRB KOM
Vores flyer og program til aftenen.

Video

Nyeste kommentarer

31.07 | 08:30

Lyder spændende, kan desværre ikke deltage i år

10.04 | 09:05

Kære Axel. Vi ( Kate og jeg ) glæder os igen i år til sejlturen i Freder...

08.11 | 13:45

Jeg havde den fornøjelse at opleve denne aften. Jeg havde aldrig hørt...

03.10 | 22:26

Lyder fantastisk... 🌞👌

Klik på billede for at se dem i skærmstørrelse

Klik på de tre prikker på videoen for at se den i skærmstørrelse

"BAROKHALLØJ PÅ FREDERIKSBERG SLOT".


Årets "Barokhalløj på Frederiksberg Slot" fandt sted den 3. april 2019, 6. juni 2019, 5. september 2019 og 14. november 2019.


Det er blevet til 4 arrangementer på kulturperlen Frederiksberg Slot. Slottet er domicil for Hærens Officersskole og ejes af forsvaret. Udviklingen i forsvaret har medført, at jeg for at gennemføre arrangementerne "Barokhalløj på Frederiksberg Slot" pludselig skulle til at betale leje af lokaler. Det har betydet at grundlaget og muligheden for at gennemføre disse histo-riske rundvisninger med indlagte musikalske indslag, der knytter sig til historien ikke er til-stede - det vil fordyre billetpriserne så betydeligt at publikum udebliver.


At søge økonomiske midler i kommunen eller fonde betyder, at arrangementet i forsvarets regi betegnes som kommercielle arrangementer, og det må forsvaret ikke udføre. Det er derfor med stor ærgelse at den 14. november 2019 blev det sidste arrangement af vores totalevent på Frederiksberg Slot.


De 4 vi har gennemført i år har været udsolgt og de har alle været en stor succes.

Axel Vermehren viste igen rundt og min pianist Knud Rasmussen og jeg underholdt de ud-solgte arrangementer med en buket af numre, der relaterede sig til historien.

Arrangementerne blev alle støttet af Frederiksbergfonden og Frederiksberg Kommune.

Billedserie fra årets Barokhalløj på Frederiksberg Slot

BAROKHALLØJ PÅ FREDERIKSBERG SLOT 2019.
BAROKHALLØJ PÅ FREDERIKSBERG SLOT 2019.
Axel Vermehren, og jeg ved flyglet i Riddersalen.
BAROKHALLØJ PÅ FREDERIKSBERG SLOT 2019.
BAROKHALLØJ PÅ FREDERIKSBERG SLOT 2019.
Min pianist Knud Rasmussen og jeg efter arrangementet den 3. april 2019.
BAROKHALLØJ PÅ FREDERIKSBERG SLOT 2019.
BAROKHALLØJ PÅ FREDERIKSBERG SLOT 2019.
Klar til den indledende historiske rundvisning. Publikum bydes på et glas vin.
BAROKHALLØJ PÅ FREDERIKSBERG SLOT 2019.
BAROKHALLØJ PÅ FREDERIKSBERG SLOT 2019.
Fra den histosiek rundvisningsdel. Kongens soveværelse og senere audiensgemak.
BAROKHALLØJ PÅ FREDERIKSBERG SLOT 2019.
BAROKHALLØJ PÅ FREDERIKSBERG SLOT 2019.
Knud Rasmussen og jeg i gang med gennemførelsen af den musikalske del..
Støtte fra FRB FONDEN
Støtte fra FRB FONDEN
Tak for støtten fra FRB KOM
Tak for støtten fra FRB KOM
Vores flyer og program til aftenen.

Videoer fra årets Barokhalløj på Frederiksberg Slot

Video fra den 14. november 2019

"BRASS & OPERA I FREDERIK VI´S FODSPOR".


Årets "Brass & Opera i Frederik VI´s fodspor" fandt sted den 11. maj 2019, 25. august 2019 og 22. september 2019.


Frederiksberg Kommune havde i år valgt at gennemføre Frederiksberg Dage i maj måned på grund af flere større aktiviteter i juni måned i kommunen. Vi valgte igen at tilslutte os ar-rangementet i kommunen og gennemførte denne dag vores koncept om historierne om Frede-riksberg Have og slottet efterfulgt af en koncert i bådfører Flemming Svendsens robåde i ka-nalerne i haven. Vi gennemførte to ture der var helt udsolgt. 

I musikerbåden var jeg og bas Hans Lawaetz igen akkompagneret af Scandinavian Brass Quintet. Quintetten var som den plejer sammensat af musikere fra DR-Symfoniorkester og Det Kgl. Kapel. Musikerne var Lars Hastrup, Michael Frank Møller, Karl Husum, Lasse Maurit-zen og Thomas Røisland.

De to øvrige datoer blev ligesom den 11. maj fantastisk godt besøgt. Billederne og videoerne herunder vidner om en event som er rigtig godt modtaget i både Frederiksberg Kommune og Frederiksbergfonden, men også Beckett Fonden. Alle har støttet vores arrangementer.

Billedserie fra årets "Brass & Opera i Frederik VI´s fodspor".

Billede FRB-dage
Billede FRB-dage
FRB DAGE 2019
FRB DAGE 2019
FRB DAGE 2019
FRB DAGE 2019
FRB DAGE 2019
FRB DAGE 2019
FRB DAGE 2019
FRB DAGE 2019
FRB DAGE 2019
FRB DAGE 2019
FRB DAGE 2019
FRB DAGE 2019
FRB DAGE 2019
FRB DAGE 2019
FRB DAGE 2019
FRB DAGE 2019
Tak for støtten fra FRB KOM
Tak for støtten fra FRB KOM

Videoer fra årets "Brass & Opera i Frederik VI´s fodspor".

28. juli 2019.

Koncert for Frederiksberg ROTARY i anledning af det årlige præsidentskifte. 


Atter i år havde Frederiksberg ROTARY valgt at gennemføre sit præsidentskifte på Frederiks-berg Slot. Det var første gang efter fusioneringen med Vesterbro Rotary var samlet på Frede-riksberg Slot. Traditionen tro indledtes med bobler på flagbalkonen, hvorefter medlemmerne fortrak til slottets riddersal, hvor præsidentskiftet blev gennemført.


Under min koncert blev jeg akkompagneret af Knud Rasmussen. Det blev igen et vellykke arrangement i de smukke gemakker. Vi afsluttede med en reception i Marskalstuen.

Billedserie fra

FREDERIKSBERG ROTARY

Frederiksberg Rotary Klub
Frederiksberg Rotary Klub
Efter fusioneringen med Vesterbro Rotary ses hele forsamlingen på slotstrappen. Jeg står lige ud for den højre søjle til indgangsdøren.
Frederiksberg Rotary Klub
Frederiksberg Rotary Klub
Samling i Riddersalen.
Frederiksberg Rotary Klub
Frederiksberg Rotary Klub
Koncerten.
Frederiksberg Rotary Klub
Frederiksberg Rotary Klub
Frederiksberg Rotary Klub
Frederiksberg Rotary Klub
Frederiksberg Rotary Klub
Frederiksberg Rotary Klub
67297401_2360854757332728_4261136031882936320_n
67297401_2360854757332728_4261136031882936320_n

Ikke flere optagne arrangementer i år.